ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ENG

        

- Αρχική σελίδα

- Η Εταιρεία

- Τα Λατομεία  αδρανών υλικών

- Ο Εξοπλισμός

- Τα Έργα

- Δημοσιεύσεις

- Επικοινωνία

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών

δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η εταιρεία με έδρα την Κομοτηνή διατηρεί

ιδιόκτητο εξοπλισμό μηχανημάτων και εγκαταστάσεων καθώς και δυο λατομεία

αδρανών υλικών.

 

 

 

  
copyright ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 2004-2016