ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

     

- Αρχική σελίδα

- Η Εταιρεία

- Τα Λατομεία  αδρανών υλικών

- Ο Εξοπλισμός

- Τα Έργα

- Δημοσιεύσεις

- Επικοινωνία

- Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ -


1. Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

2. Ματαίωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

3. Οικονομικές καταστάσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒE εταιρικής χρήσης 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

copyright © ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 2004-2016