ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

       

- Αρχική σελίδα

- Η Εταιρεία

- Τα Λατομεία  αδρανών υλικών

- Ο Εξοπλισμός

- Τα Έργα

- Δημοσιεύσεις

- Επικοινωνία

Η τεχνική εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. διαθέτει δύο λατομεία αδρανών υλικών καθώς και δυο κινητά συγκροτήματα παραγωγής αδρανών υλικών.

1. Λατομείο Δύμης Ν.Ροδόπης δυναμικότητας μεγαλύτερης από 2000tn/d.

2. Λατομείο Μάκρης Ν.Έβρου δυναμικότητας μεγαλύτερης από 2000tn/d.

Ενδεικτικά παραγόμενα προϊόντα λατομείου:
άμμος 0/4
,  άμμος (Χ) 0/4, Νο8 5,6/8,  Νο7 4/14,  Νο5 11,2/22,4,  (βάσης υπόβασης) 0/22,4,  σκύρα 31,5/63,  έρμα σιδηροδρόμου.


Ό
λα τα παραγόμενα υλικά διαθέτουν πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής CE και ελέγχονται ως προς την ποιότητά τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το ιδιόκτητο εργαστήριο της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. καθώς και από άλλους φορείς.

Ακόμη η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 "Παραγωγή και διάθεση αδρανών υλικών".

 

                          

                      

copyright ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 2004-2016