ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

          

- Αρχική σελίδα

- Η Εταιρεία

- Τα Λατομεία  αδρανών υλικών

- Ο Εξοπλισμός

- Τα Έργα

- Δημοσιεύσεις

- Επικοινωνία

Η τεχνική εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1986 και άρχισε να λειτουργεί με την σημερινή της μορφή το 1987. Ασχολείται με την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Είναι γραμμένη στο ΜΕΕΠ του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου 3ης τάξεως. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Κομοτηνή και διατηρεί γραφεία στην Αθήνα και την Αλεξανδρούπολη.

Από την ιδρυσή της, η ανάπτυξη της εταιρείας υπήρξε σταθερά ανοδική με αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και των παγίων (μηχανικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων). Σήμερα, ο μέσος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανέρχεται σε σαράντα άτομα.

Τα αδρανή υλικά και το ασφαλτοσκυρόδεμα που παράγονται, διαθέτουν πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής CE. Επιπλέον εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 "Παραγωγή και διάθεση αδρανών υλικών".
 

Βασικές αρχές της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  είναι η ποιότητα, η συνέπεια και η ταχύτητα παραγωγής αναλαμβανωμένων έργων.

 

Περισσότερα για την πολιτική ποιότητας της εταιρείας μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

  

copyright ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 2004-2016