ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

       

- Αρχική σελίδα

- Η Εταιρεία

- Τα Λατομεία  αδρανών υλικών

- Ο Εξοπλισμός

- Τα Έργα

- Δημοσιεύσεις

- Επικοινωνία

Τηλέφωνα και διεύθυνση επικοινωνίας:

 

Κεντρικά Γραφεία:  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

                                       Εγνατίας 123

                                       691 32 Κομοτηνή

                                       Τηλ.: 25310 23332, 26547

                                       Fax:  25310 31050

                                       

Aθήνα: Σαπφούς 28                                

             146 71 Aθήνα                                               

             Τηλ.,Fax : 210  62 04 172                                      

 

Αλεξανδρούπολη:  28ης Οκτωβρίου 8

                               Τηλ.:  25510 33030

                               Fax:   25510 35331

Λατομείο Κομοτηνής: Φωλιά  Ν.Ροδόπης

                                   Τηλ.: 25310 93498


Λατομείο Μάκρης:  Μάκρη Ν.Έβρου

                               Τηλ.: 25510 33030

 

 

copyright ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 2004-2016