ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

     

- Αρχική σελίδα

- Η Εταιρεία

- Τα Λατομεία  αδρανών υλικών

- Ο Εξοπλισμός

- Τα Έργα

- Δημοσιεύσεις

- Επικοινωνία

Η τεχνική εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. κατέχει ευρύτατο ιδιόκτητο εξοπλισμό: λατομεία εκμετάλλευσης αδρανών υλικών και μονάδες παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος και σκυροδέματος, συνεργεία επισκευής και συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού, αποθηκευτικούς χώρους και εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας υλικών.

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. παράγει ασφαλτόσκυρόδεμα στο συγκρότημα παραγωγής ασφάλτου στην Φωλιά Κομοτηνής, βάσει συνθέσεων αναγνωρισμένου εργαστηρίου. Οι συνήθεις τύποι ασφαλτοσκυροδέματος που παράγονται είναι τα AΣ10, AΣ12,5, AΣ20, ΑΣ31,5 καθώς και το αντιολισθηρό ΑΣ12,5 τύπου 1. Όλα τα παραγώμενα ασφαλτοσκυροδέματα διαθέτουν πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής CE.

Το ιδιόκτητο εργαστήριο που διαθέτει η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. είναι πλήρως εξοπλισμένο. Σε αυτό ελέγχεται τακτικά και συστηματικά η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται στα διάφορα έργα.

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. διαθέτει ακόμη σύγχρονο διατρητικό εξοπλισμό για την κατασκευή πασσάλων θεμελίωσης και διαφραγματικών τοίχων κάθως και δυο κινητές μονάδες σπαστήρων για την παραγωγή αδρανών υλικών.  

ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ

- Λατομεία αδρανών υλικών (Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή)

- Συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος

-
Συγκρότηματα παραγωγής σκυροδέματος

-
Κινητά συγκροτήματα θραύσης αδρανών υλικών

-
Κινητό κόσκινο αδρανών τεσσάρων ορόφων με σύστημα πλύσης των αδρανών

- Συνεργείο επισκευής μηχανημάτων, φορτηγών και οχημάτων

- Μηχανουργείο εξοπλισμένο με τόρνο, στράντζα
, ψαλίδι και φρέζα

- Μηχανές μόρφωσης και κοπής σιδηρού οπλισμού

- Κλειστοί αποθηκευτικοί χώροι

-
Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, έργων πολιτικού μηχανικού

- Διάφορα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη


- Διάφορα κινητά αντλητικά συγκροτήματα (αντλίες), επίγεια ή υποβρύχια

- Hλεκτροσυγκολλήσεις (MIG/MAG, ηλεκτροδίου) βιομηχανικού τύπου και φορητή μηχανή κοπής τεχνολογίας πλάσμα

- Συγκρότημα παραγωγής αιωρήματος μπεντονίτη και τσιμεντομπεντονίτη

- Μηχανήματα έργων: εκσκαφείς, φορτωτές, προωθητές γαιών, ισοπεδωτές, διαστρωτήρες ασφάλτου, οδοστρωτήρες, φρέζα ασφαλτικών στρώσεων, φορτηγά, βαρέλες, ντάμπερ, γερανοί, διατρητικά φορεία, εκσκαφέας διαφραγματικών τοίχων κα.

 

                              kinitos spastiras

                       

 

copyright ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 2004-2016